Ev > Haber > Eğilimler Sergisi > nedeni tarım ürünleri Cam balo.....

Haber

nedeni tarım ürünleri Cam balonu

Birçok durumda, bu geldi, ve içinde bulunan cam kabarcık, hangi faktörlerin onunla ilişkili mi? cam veya cam kabarcık nesil çözümünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin rolü arasındaki Gaz ve çözüm imha süreci, parazit bazılarına sahip.
Sıcaklık: cam sıcaklığı büyüklüğü, cam ile doğrudan çözeltisi yüzey gerilimi çökelmesi, hem de cam çözelti içinde çözünmüş gaz gücü müdahale etmek. Süre: time bir kabarcık oluşturmak için yeterli köpük, nihai kabarcık, yok değilse, cam kapaklı bırakılır. 
glass cup set
Redoks: iki büyük konveksiyon meydana getirecek şekilde eritilmiş cam, cam imalatı dikey yönde oluşturulan uzunlamasına sıcaklık dağılımı eğrisi, yanma alevi, yakıt eritme, dağıtım miktarında değişiklik ve doku hızı bir yeri vardır büyüklüğü, oksidasyon-redüksiyon devlet ve diğer yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık faktörleri önemli ölçüde sıcak nokta ve cam sıcaklığının kararlılığını etkileyecektir.
// //